Where Volleybal is Life & Fun

Vrijwilligerswerk en toogdienst

Om in orde te zijn met de regelgeving rond vrijwilligerswerk moet je voortaan, als je achter de toog staat, je naam en je rijksregisternummer noteren op het blad dat daarvoor zal klaarliggen. We hebben vernomen dat de boetes zeer hoog kunnen oplopen!
Alvast bedankt om hier mee aan te denken!

Van datum

Back to List

Copyright Geocoder 2024 - build with .Net Core 7.0.17 - 23/03/2024 13:38:10