Where Volleybal is Life & Fun

De filosofie achter de maatregelen die wij nemen en hanteren.

We hebben gemerkt dat veel mensen met vragen en soms zelfs twijfels zitten over waarom wij bepaalde maatregelen nemen. We beseffen heel goed dat wij één van de strengste zijn. Dit doen we niet omdat we heiliger willen zijn dan de paus. Er zitten twee redenen achter, die ook verklaren waarom we verschillen van andere clubs binnen of buiten de volleybal.  

De eerste reden is de school. Zij krijgen regels van bovenaf opgelegd en leggen deze uiteraard ook aan ons op. Hier houden we ons ook gewoon aan, we gaan er niet de kantjes van af lopen om dan te riskeren dat de school zegt dat we niet meer welkom zijn. Zij willen uiteindelijk ook gewoon een zo veilig mogelijke omgeving creëren voor hun leerlingen. Andere clubs hebben misschien een eigen sporthal of een gemeentelijke sporthal, dat zijn compleet andere omgevingen dan een school.  

Een tweede reden is onze eigen aansprakelijkheid. Wij zijn als club verantwoordelijk voor het naleven van de algemeen geldende maatregelen. Te veel volk in de zaal of mensen te kort op elkaar in de cafetaria is gewoon verboden en daar moeten wij als club naar werken. Er gaan verhalen rond over hoe het er in andere clubs soms aan toe gaat, maar wij willen niet het risico lopen dat onze club een broeihaard blijkt geweest te zijn voor besmettingen omdat we niet voldeden aan de regels. En het risico op boetes bij controles willen we ook niet lopen, op die manier geld weggooien is, zeker in deze tijd, een dom idee.  

En uiteindelijk willen we ook fair en consequent zijn. Dat zorgt soms voor “overdreven” situaties, zoals wanneer er maar één match gespeeld wordt, er toch geen publiek toegelaten wordt. Het zou niet fair zijn om voor de ene match wel publiek toe te laten en voor de match die er op volgt niemand meer binnen te laten. Of om thuispubliek toch toe te laten als blijkt dat er maar weinig supporters zijn opgedaagd, wanneer je aan de tegenploeg hebt laten weten dat er niemand mee mag komen.  

Wij staan dus achter de regels die we nu opleggen. Dat wil niet zeggen dat we het fijn vinden om te doen, iedereen wil graag terug sfeervolle thuisweekends. Maar zolang die niet passen in de ons opgelegde maatregelen, moeten we kiezen voor de correcte en veilige optie.  

Wij hopen dat iedereen ons hierin kan en wil begrijpen en dat we op die manier voor iedereen een zo veilig mogelijke omgeving kunnen creëren om te volleyballen.  


Van datum

Back to List

Copyright Geocoder 2024 - build with .Net Core 7.0.19 - 3/06/2024 13:40:14