Where Volleybal is Life & Fun

Info alemene vergadering

dd/MM/yyyy HH:mm

Voor wie geen account op Sportadministratie heeft: de info die we normaal gezien bespreken op de algemene ledenvergadering is samengevat in de PowerPointpresentatie die je kan vinden via 'Clubhuis'(eerst even inloggen).

We hopen iedereen binnenkort weer live te mogen verwelkomen!


Van datum
Tot datum

Back to List

Copyright Geocoder 2023 - build with .Net Core 7.0.14