Where Volleybal is Life & Fun

Lidgeld sportjaar 2019-2020

dd/MM/yyyy HH:mm

Je kan alle informatie in verband met het lidgeld (rekeningnummer, bedrag, eventuele korting, ...) in bijlage vinden.


Link naar bijlage
~/Downloads/Brief leden 2019-2020 tot 1 september.pdf

Van datum
Tot datum

Back to List

Copyright Geocoder 2023 - build with .Net Core 7.0.14