Where Volleybal is Life & Fun

Toogdiensten: Volk gezocht

Medewerkers gezocht voor de cafetaria tijdens de voorbereidingstornooien op 6/9/2014, 13/09/2014 en 14/09/2014. De eerste wedstrijd begint telkens om 9.30u en de laatste om 18u. Inschrijven kan via hier

Van datum
Tot datum

Back to List

Copyright Geocoder 2024 - build with .Net Core 7.0.19 - 3/06/2024 13:40:14