Lidgeld sportjaar 2019-2020

15/06/2019 11:12:10

Je kan alle informatie in verband met het lidgeld (rekeningnummer, bedrag, eventuele korting, ...) in bijlage vinden.


Link naar bijlage
~/Downloads/Brief leden 2019-2020 vanaf 1 september.pdf

Van datum
Tot datum

Back to List