Info alemene vergadering

Voor wie geen account op Sportadministratie heeft: de info die we normaal gezien bespreken op de algemene ledenvergadering is samengevat in de PowerPointpresentatie die je kan vinden via 'Clubhuis'(eerst even inloggen).

We hopen iedereen binnenkort weer live te mogen verwelkomen!

...