Vrijwilligerswerk en toogdienst

5/10/2018 12:38:20
Om in orde te zijn met de regelgeving rond vrijwilligerswerk moet je voortaan, als je achter de toog staat, je naam en je rijksregisternummer noteren op het blad dat daarvoor zal klaarliggen. We hebben vernomen dat de boetes zeer hoog kunnen oplopen!
Alvast bedankt om hier mee aan te denken!

Van datum

Back to List