Volmar goes G-VOLLEY.

De 'G' staat voor geïntegreerd, geïnspireerd, gezond maar vooral GENIETEN!

Vanuit volleybalclub Volmar willen we starten met het aanbieden van G-volley, en dit voor jongeren vanaf 12 uit voorzieningen bijzondere jeudgzorg/voorzieningen voor jongeren met een handicap en BUSO scholen in de buurt, maw een meer kwetsbare doelgroep. De opstart hiervan heeft te maken met verwachtingen vanuit de Stad Antwerpen in het kader van Antwerp4volley, een samenwerkingsverband tussen vier volleybalclubs in het noorden van Antwerpen.

Sport is bewezen helpend tegen stress en we weten allemaal dat een sporten belangrijk is, en van betekenis kan zijn ook voor zij die een wat moeilijkere start in het leven gekend hebben. Voor hen willen we een meerwaarde kunnen betekenen buiten de leefgroepen, buiten de school en in een 'gewone' dagdagelijkse sportclubcontext.

Zijn er bij jullie jongeren die interesse zouden hebben om al spelend te leren volleyballen in een meer ondersteunende context? Ideaal! We organiseren dit schooljaar nog vier initiaties, telkens op een zondag van 13u00 tot 14u30 op volgende data:

  • 17/3/19
  • 28/4/19
  • 26/5/19
  • 9/6/19
De bedoeling is dat er -afhankelijk van de vraag- een meer gestructureerd aanbod komt vanaf september, maar eerst willen we via deze weg bekijken hoeveel interesse en vraag er werkelijk is.

Wat bedoelen we met een meer ondersteunende context? Zelf heb ik ervaring met het werken binnen leefgroepen bijzondere jeugdzorg/VAPH en binnen de club zijn er eveneens nog mensen met pedagogisch diploma en/of ervaring binnen de sector die de trainingen mee ondersteunen en begeleiden. We zorgen voor een 'huishoudelijk reglement', voor doordachte en goed voorbereide trainingen met oog op succeservaringen en voor voldoende begeleiding. Het idee is eveneens jeugd uit de eigen club aan te trekken om de initiaties mee te ondersteunen.

De kostprijs bedraagt slechts €2, dit is de dagverzekering die we doorrekenen. Verder zijn deze initiaties kosteloos.

Nog vragen? Of ineens inschrijven?
Mail naar gvolley@volmar.be